[106], Todo o contido está dispoñible baixo a licenza, Distribución do esperma e o fluído seminal. [46], Os machos fecundan as femias sempre por inseminación traumática nunha estrutura chamada ectospermalege (o órgano de Berlese, aínda que o órgano de Ribaga, como se lle chamou primeiro, foi inicialmente designado como un órgano de estridulación. Nas femias evolucionou o spermalege para protexelas das feridas e da infección. Polilla o Termita de madera seca: No construye nidos. As chinches dos morcegos son indistinguibles visualmente das chinches das camas e poden ocasionalmente alimentarse de hóspedes humanos. Mudan seis veces antes de converterse en adultos fértiles e deben alimentarse polo menos cunha toma de sangue para completar cada muda. [58] Hai cans adestrados para a detección de chinches que descobren os lugares de infestación, cunha exactitude entre o 11% e o 83%. A fecundación tamén permite a produción de ovos por medio do corpo alado. Su nombre vulgar proviene del hábitat frecuentemente usado: colchones, sofás y otro mobiliario. Son parásitos externos, que generalmente se alojan en mascotas como perros y gatos, aunque pueden encontrarse en animales exóticos como aves y serpientes. [59] Por razóns de sanidade pública, recoméndase que se chame a un servizo profesional de control de pragas para erradicalos, en vez de intentar facelo un mesmo, especialmente en edificios de moitas vivendas. Sus larvas se encuentran en casi cualquier masa de agua que se encuentre estancada durante al menos una semana. [31], Pode recuperarse ADN humano dos aparatos dixestivos das chinches ata 90 días despois de que comeran o sangue, o cal significa que podería ser usado con propósitos forenses para identificar de que persoa se alimentou unha chinche. [60][61], A erradicación de C. lectularius require usar unha combinación de estratexias sen pesticidas e o uso ocasional de pesticidas. As ás anteriores son vestixiais e están reducidas a estruturas similares a almofadiñas. [75] Outros cren que podería ser simplemente debido á natureza cíclica do organismo. [90][91], No século XIX colocábanse paneis de cestería arredor das camas que eran sacudidos pola mañá en Reino Unido e Francia. [95], Non obstante, nalgúns países produciuse un aumento das infestacións desde 1980. Despois de medir o volume do exaculado, a taxa de apareamento e a densidade de esperma estimada, Reinhardt et al. Además de los daños materiales que causan los roedores, algunas especies son conocidas como portadoras de enfermedades y, por lo tanto, representan una amenaza para el hombre. Kindle Edition. [25] Son atraídos polos seus hóspedes principalmente polo dióxido de carbono que expiran, e secundariamente pola súa calor e por certas substancias químicas. Según la OMS: "Aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano, cuando su existencia es continua en el tiempo y está por encima de los niveles considerados de normalidad", entendiendo por "nivel de normalidad" un concepto más actual como es el "umbral de tolerancia" que es el límite a partir del cual la densidad de población que forma la plaga es tal que sus individuos pueden provocar problemas sanitarios o ambientales, molestias, o bien, pérdidas económicas. O esperma permanece viable na espermateca (ou mellor conceptáculo) da femia, un saco que almacena o esperma, durante un longo período de tempo con tal que a temperatura corporal sexa óptima. [59] Desenvolvéronse tamén aparellos detectores caseiros. [32][33], Unha chinche ou percebella perfora a pel do seu hóspede cun feixe de estiletes, denominado rostro (rostrum) ou "bico". Los roedores son el orden con mayor número de especies distintas dentro de los mamíferos. Para prevenir este tipo de plagas, se requiere tratar a las mascotas (preferiblemente bajo vigilancia veterinaria) y aplicar un control químico, principalmente en los sitios de descanso del los animales. [9][12][71] Previamente, eran comúns nos países en desenvolvemento, pero raros no mundo desenvolvido. [22][23][24] Obteñen toda a humidade adicional que necesitan do vapor de auga do aire que os rodea. [13] Os efectos inclúen erupcións cutáneas, efectos psicolóxicos e síntomas alérxicos. [64] O ácido bórico foi aplicado algunhas veces como insecticida de interiores seguro, pero segundo algunhas fontes non é efectivo contra as chinches porque estes animais non se lamben ou acicalan,[65] aínda que outras fontes, como a Axencia de Protección Ambiental de EUA indica que si é efectivo e actúa como desecante. Su éxito se debe probablemente a su pequeño tamaño, periodo de reproducción corto y la habilidad de roer y comer una amplia gama de alimentos. [12] Neles atopáronse, por exemplo, Staplhylococcus aureus resistente á meticilina (SARM)[14] e Enterococcus faecium resistente á vancomicina (ERV), pero o significado que poida ter isto descoñécese. Na pel penetra o feixe mandibular-maxilar completo. al propuxeron que o apareamento múltiple está limitado polo fluído seminal e non polo esperma. [63], En 2012 non se dispoñía de pesticidas verdadeiramente efectivos contra eles. Los chinches de cama están activos solamente durante la noche, usualmente antes del amanecer. Os machos de C. lectularius asignan o 12% do seu esperma e o 19% do seu fluído seminal ao apareamento. Somos una empresa, que cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado, y con personal calificado en la prestación del servicio por más de 17 años en el manejo integrado de plagas, brindando una asistencia competitiva y profesional, de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes en las propiedades, localidades industriales, domésticas, hoteleras y comerciales.10 [35] Os machos ás veces intentan aparearse con outros machos e perforan o seu abdome. [10][11] Como a infestación dos hábitats humanos empezou a aumentar, tamén o fixeron os casos de picaduras de chinches e as condicións de saúde asociadas. [18], As chinches ds camas viven e todo o mundo. As chinches das camas levan sendo parasitos do ser humano desde hai miles de anos. As chinches das camas, ao contrario que outros insectos, toleran o incesto e son capaces de soportar xeneticamente bastante ben os efectos da endogamia. Libérase cando a chinche é molestada, como durante un ataque dun predador. Existen varios medios por los que una vivienda puede resultar infestada con chinches de cama; las personas pueden ser infestados en hoteles, moteles u otro tipo de alojamientos, y llevarlos a sus casa entre su equipaje. [17] Por debaixo dos 16,1 °C, os adultos entran en estado de semihibernación e poden sobrevivir máis tempo ao frío; poden sobrevivir polo menos cinco días a -10 °C, pero morren aos 15 minutos se están expostos a temperaturas de -32 °C.
2020 chinches de cama panamá